©Backroads/Robert Houser

Säkra jobbet med ett bra CV
Få de norska arbetsgivarna att fasta för just dig


När man söker jobb i Norge gäller det inte bara att ha ett välformulerad CV, utan det bör också vara anpassat efter det norska språket och norsk efterfrågan. De flesta norrmän förstår svenska ganska väl, men ifall du kan få det översatt till norska är det förstås optimalt. Annars kan du alltid skriva på engelska.

Se till att bifoga ett foto. Många arbetsgivare i både Norge och Sverige sållar direkt bort de som inte skickar en bild. Detta beror inte så mycket på hur viktigt den ansökandes utseende är, däremot lägger man vikt vid att de arbetssökande ska ge en full presentation av sig själva.

Varje naturlig presentation inleds med ens namn. Sammanfatta i några korta drag vad du heter, hur gammal du är och vad du gör idag. Ditt CV bör innehålla vilken utbildning du har. Här är det framför allt viktigt att du skriver vad du läste, mellan vilka år och på vilken utbildningsinstans.
Sedan vill arbetsgivaren gärna veta vad du har tidigare erfarenhet av. I
regel börjar man med att lista sin senaste anställning och sedan de övriga anställningarna i fallande ordning. Lista vilken roll du hade på företaget, vad arbetsbeskrivningen bestod av och hur länge du var anställd. Se också till att lämna kontaktuppgifter till din dåvarande arbetsgivare, för referenser. Om det har gått lång tid sedan du var i kontakt med dina tidigare arbetsgivare kan det vara en god idé att kontakta dem och informera dem om att de är nämnda i ditt CV och att du hoppas att de var nöjda med din arbetsinsats då du var anställd av dem.

Det är alltid roligt för den som läser och bedömer de inskickade ansökningarna att se vad man har för intressen i övrigt. I den här delen kan det också vara klokt att poängtera om man har några kvaliteter som gör en bättre lämpad för jobbet än de andra. Några exempel på sådana kvaliteter är de språk du talar, ifall du bott utomlands, om du har en bra telefonröst, och liknande.

Att ge sitt CV en personlig prägel är alltid trevligt, i synnerhet ifall du inte bifogar ett personligt brev. Dock är det värt att nämna att ett personligt brev ofta är det som får en arbetsgivare att bestämma sig för just dig ifall han väljer mellan flera. Låt dock inte detta bli för långt, eller för privat. Håll dig till en saklig och positiv ton.

Det är förstås praktiskt att ha ett och samma CV som man skickar in till alla de jobb man söker – ifall man nu söker flera, vilket rekommenderas. Men det är ändå klokt att anpassa sitt CV efter just den tjänst man söker ifall det är en speciell sådan. Den som letar efter en duktig busschaufför kanske inte är hemskt intresserad av din talang för att blanda färg, medan målar- eller sminkösjobbet kan bli ditt med hjälp av just den informationen.

Låt gärna någon ge dig feedback på ditt CV, så att du kan få en utomståendes bedömning av saker som stavning, grammatik och vilket intryck du ger.

Avslutningsvis behövs förstås dina egna kontaktuppgifter. Telefonnummer är här det viktigaste, men ifall du kan komplettera det med e-postadress och postadress är det praktiskt för den som bedömer ditt CV - och förhoppningsvis även kontaktar dig!

Lycka till!