©Backroads/Robert Houser

IT-jobb i Norge

Allt om att jobba inom IT i Norge


Om du söker efter ett nytt jobb inom IT så är Norge helt klart det rätta valet. Det finns väldigt gott om jobb inom IT, främst i Oslo men också i de andra stora städerna som Trondheim, Stavanger och Bergen. Eftersom vi svenskar har ett väldigt gott rykte om oss att vi är motiverade, effektiva och har stor arbetsmoral så är vi hett byte på den norska jobbmarknaden. De vanligaste arbetsplatserna för svenskar i norge är inom hantverk, restaurang och lager, men den största uppgången just nu är inom it-sektorn.
Det har mycket att göra med att man satsat hundratals miljoner kronor från statligt håll. Flera stora offentliga it-projekt är på gång just nu. Staten har beslutat att satsa ytterligare 580 miljoner norska kronor på tre statliga projekt: Altinn, en offentlig inrapporteringsportal, NAV, som motsvarar försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och Polisen. Många faktorer skiljer den norska it-branschen från den svenska. It-satsningarna i den offentliga sektorn är större och mer långsiktiga och dessutom uppbackade av den, till synes, aldrig sinande oljekassan.


Höga löner inom IT i Norge

Generellt sätt så är de norska lönerna mellan 20 och 40 procent högre än de svenska. Enligt en artikel som Computer Sweden publicerade 2011 (Lönen i Norge) så låg genomsnittslönen för en it-anställd i Norge då på 58.000 kronor. Sedan dess har lönerna ökat ytterligare en bit. Man får heller inte glömma att det också tillkommer valutaskillnaden på ytterligare 15-30 procent, beroende på den aktuella valutakursen.

 

Stor efterfrågan efter svensk arbetskraft

Det finns verkligen en brist på konsulter i Norge, så den svenska arbetskraften är extremt viktig. Skillnaden mellan den norska och svenska it-marknaden är stor. Tack vare landets goda ekonomi är it-branschen också betydligt mindre konjunkturkänslig än den svenska. 
De områden som det just nu är störst brist på är SAP, .NET, Sharepoint, Citrix och Vmware. Men även infrastrukturkonsulter och seniora projektledare efterfrågas. Sen finns det alltid ett behov inom support, speciellt för nyutexaminerade personer.
Säkerhet är också en av de delar som växer mest, Java och Opensource är hetast inom systemintegration, och Oracle och SAP är det som gäller inom applikationsutveckling.
Det råder hård konkurrens om talangerna. Företagen rekryterar kontinuerligt och det är inte bara de mest erfarna som har chansen. Även nyutexaminerade och mindre erfarna är eftertraktade. Många bemanningsföretag i Norge har dessutom täta samarbeten med landets högskolor i form av både sommarpraktik och vägledning.

 

Skillnader på att jobba i Norge och jobba i Sverige

Även om det i stort sätt är väldigt lika så finns det endå ett par skillnader som kan vara värda att notera. En skillnad är hierarkin på de norska arbetsplatserna. I Sverige har man mer respekt för chefen, i Norge tenderar man att ifrågasätta chefen mer och det är viktigt att alla kommer till tals. Så om det är en chefstjänst du kommer att söka i Norge så bör du vara förberedd på att du kommer att bli utmanad. Men ta inte det som sägs personligt, det är så kulturen är här. En annan sak som kan verka ganska märklig för oss svenskar är den norska lunchen. Det äts inte alls ute i samma mån som vi gör i Sverige. Det är heller inte så ofta man ser en norrman med en matlåda innehållande en varmrätt. Här är det istället en eller ett par medhavda smörgåsar som äts till lunch.


Många svenskar som arbetar i Norge

Hur många svenskar som jobbar inom it i Norge är svårt att beräkna. Men IKT (IT-näringens intresseorganisation) uppskattar antalet till mellan 5 000 och 9 000 personer. 

– Totalt jobbar mellan 50 000 och 60 000 svenskar i Oslo och det finns en genomströmning på 100 000 svenskar per år i huvudstaden, säger Maria Dupont, projektledare på IKT Norge

Totalt sett så är det betydligt fler svenskar som jobbar i norge om man även räknar in alla de andra stora städerna som Bergen, Stavanger och Trondheim. Tyvärr har vi ingen exakt siffra men det är som sagt ett väldigt stort antal svenskar som varje år kommer till Norge för att jobba.