©Backroads/Robert Houser

svensk-norsk ordlista
Över 200 vanliga svenska ord översatta till norska ord 

Svenska

A
a- kassa
a-kasseersättning
aktiebolag (AB)
anledning
anställningsavtal, -bevis, -kontrakt
anställa
anställningsintyg / anställningsbevis
arbetsförmedlingen
arbetsgivare
arbetsgivarintyg
arbetslöshetsersättning
arbetstagare
arbetstillstånd
artig
arvode
avdrag
avtal
avdrag för pensionssparande

B
barnbidrag
basbelopp
befordran
beräknad årsinkomst, årsredovisning
bekräfta, konfirmera
besiktningsman
behöva
beslut
bestämmelse, villkor
betyg
bidrag
bidrag för kost och upphälle
bidrag, stöd
blixt
bostad
bostadsbidrag
bra
bruttoinkomst
brottsling
budget

C
cv

D
dagis
dagmamma
damm
dagordning
dator
deklaration
diska
dubbelbeskattning

E
egen företagare
ekonomi
ersättning
engångsbelopp
erbjudande
erfarenhet
ersättning

F
fackförbund
fackförening
fastighetsskatt
ficka
folkbokföring
folkbokföringen
formulär, blankett
får
fönster
förbjudet
företag
förlåt
förmån, fördel
förskott
förstå
försäkringskassan

G
gemensam
gissa
glas
glass
glödlampa
grundavdrag
grädde
gymnasiekompetens

H
handläggning
hota

I
inkomst
intyg

K
kavaj
kjol
kläder
klänning
kollektivavtal
komma ihåg
kommunalskatt
kommunalråd, ordförare
konstgjord
konstig
kontrolluppgift
korg
korv
kräkas
kul
kvitto
känna
körkort

L
lag
laglig
lagstiftning
lita på
lodjur
lokala skattemyndigheten
lugn
lustig
län
lönespecifikation

M
medborgarskap
medge
mervärdeskatt / moms
myndighet
mäklare

N
noga
näringsliv
nöjd

O
offentlighet
olika
ort

P
pendlare
pensionsförsäkring
pensionssparande
personnummer
pm
plånbok
provtjänstgöring

R
rekommendation, anbefallning
remiss (av läkare)
reseavdrag
resor
reta
rådgivning, vägledning
ränta
ränteavdrag
rättigheter
rättssak
rösträtt

S
sakna
semester
semester-ersättning
skratta
skratt
skäl
skämt
sjukersättning
sjukfrånvaron
sjukskrivning
skatt
skattskyldighet
skulder
slå vad
Sociala bidrag
socialförsäkringsavgift
stad
stor
struntprat
stryk
städa
stänga
styrelse
sylt
söt

T
tillförordnad
tillsvidare
tjata
tjänstebil
tjänstepension
tjänstledighet
trottoar
tråkig
trädgård
tull
tur


U
underhållsbidrag
underlig
uppskattad årlig inkomst
uppsägning
utbildning
utdrag från förbrytarregisteret
uthyrning

V
vacker
vad
varelse
vecka

Å
åklagare
ånga
åsikt
årsredovisning

Ä
äktamakeavdrag
änkepension

Ö
öde
överenskommelse
överklaga

Norska


a - kassa
dagpenger
aksjeselskap (as)
grunn
ansættelsebrev
ansette
ansettelsesbevis
arbeids- og velferdsetat
arbeidsgiver
sluttattest
dagpenger/arbeidsledighetstrygd
arbeidstaker
arbeidstillatelse
høflig
honorar
fradrag
avtale
pensionsfradrag


barnetrygd
grunnbeløp
forfremmelse, avansement
skatteoppgjør
bekrefte
takstmann
trenge
vedtak, avgjørelse
forskrift
vitnemål / karakter
tilskudd
kostgodtgjørelse
stønad
lyn
bolig
bostøtte
grei
bruttoinntekt
forbryter
budsjett


cv


barnehage
dagmamma
støv
sakliste
datamaskin
selvangivelse
vaske opp
dobbeltbeskatning 


selvstendig næringsdrivende
økonomi
erstatning
engangsbeløp
tilbud
erfaring
erstatning


fagforbund
fagforening
eiendomsskatt
lomme
folkeregister
folkeregisteret
skjema
sau
vindu
forbudt
bedrift
unnskyld
fordel, fortrinn
forskudd
skjønne
arbeids- og velferdsetat


felles
gjette
glass
is
lyspære
personfradrag
fløte
studiekompetanse


saksbehandling
true


inntekt
attest


jakke
skjørt
tøy
kjole
kollektiv avtale
huske
kommuneskatt
ordfører
kunstig
underlig
lønns- og trekkoppgave
kurv
pølse
kaste opp
gøy / moro
kvittering
føle
førekort


lov
lovlig
lovgivning
stole på
gaupe
likningskontor
rolig
morsom
fylke
lønnsslipp


statsborgerskap
inrømme
merverdisavgift (mva) / moms
myndighet
megler


nøye
næringsliv
forsynt


offentlighet
forskjelliga
sted


pendler
pensjonsforsikring
pensjonssparing
fødselsnummer, d-nummer
notat
lommebok
prøvetid (i arb.)


anbefaling
rekvisisjon (av lege)
reisefradrag
reiser
erte
veiledning
rente
rentefradrag
rettigheter
rettssak
stemmerett


mangle
ferie
feriepenger
le
latter
grunn
spøk
frtidspensjon
sykefravær
sykemelding
skatt
skattskyldighet
gjeld
vedde
sosialhjelp
avgift til folketrygden
by
svær
tull
juling
rydde
lukke
styre
syltetøy
pen


konstituert
midlertidig
mase
firmabil
tjänstepension
permisjon
fortau
kjedlig
hage
toll
hell, turbarnetillegg
rar
antatt årlig arbeidsinntekt (AÅI)
oppsigelse
utdannelse
vandelsattest
utleie


nydelig
veddemål
vesen
uke


aktor
damp
mening
skatteoppgjør


ektefellefradrag
enkepensjon


skjebne
avtale
innanke, appellere

 


All kopiering är förbjuden utan vårt tillstånd. Copyright.

Korta citat från texten får användas utan tillstånd med villkoret att du länkar till www.jobbainorge.se

 

 

Se även